Tőrténelem, kitermelés

Tőrténelem, kitermelés

A parajdi sóbánya titkai

                Erdélyország keleti részén, a Székelyföldön, létezik egy tájegység -az egyetlen- mely nevét ásványkincséről kapta: a Székely Sóvidék. A Sóvidék gyűjtőnevet előszőr 1659-ben használták az alábbi helységek kapcsolatrendszerében: Sóvárad, Szováta, Illyésmező, Parajd, Sófalva, Atyha, Siklód, Szolokma és Korond. Ezen a meseszép kistájon található a parajdi sótelep, Európa egyik legnagyobb sólelőhelye. Az óriási sótömzs 1,2 x 1,4 km átmérőjű, enyhén ellipszis alakú, és a megdöbbentő 2,7 km mélységben gyökerezik.

                A parajdi sótelep többféle: földtani, történelmi, bányászati és gyógyítási titkot őriz. Mindjárt az első titok az erdélyi só keletkezésében rejlik. A Korond-Parajd-Szováta-Györgényi vonulat a kelet-erdélyi sófeltörések nyomvonala (a “sóőv”), s ebből mint valami hatalmas gombatest emelkedik ki a parajdi sótelep. Az erdélyi só –és ezen belül a parajdi sóredő– keletkezése az alsó-bádeni geológiai korra tehető (középmiocén korszak), ezelőtt kb. 20-22 millió évre. Az ezt követő geológiai korok üledéksorai rárakódtak a már kicsapódott sórétegekre és nyomásuk alatt a só, az Erdélyi-medence peremei felé nyomult. A só környezeténél kisebb fajsúlya is elősegítette mozgását, és a már létező törésvonalak mentén felfelé tört, roppant só-gyüremkedéseket és diapír-redőket alkotva. A parajdi sóvagyon több száz év kibányászható kősóját rejti magában és Erdély egyik „feneketlen” kincsesládája.

                Erdélyben a sóbányászat története a római korig nyúlik vissza. A visszavonuló rómaiak által elhagyott felszíni „sóvágásokat” először az avarok, később a bolgárok vették művelés alá. A honfoglaló magyarok egyik fővezére (Töhötöm) arról értesült előreküldött kémei révén, hogy Erdélyben “sót ásnak”. Szent István király sószállító hajói már 1003 után rendszeresen közlekedtek a Maroson.

                A székelyföldi ősi vagyonközösség és jogi egyenlőség döntően befolyásolta a székelyek sóbányászatát és kereskedelmét. A székely szabadság (libertas) egyik eleme az, hogy a természeti kincseket saját javukra hasznosíthatták, innen következett a székelyek szabad „sójoga” is. Ez képezi a parajdi só történelmi titkának nyitját, ugyanis az idők során a szabad sójog korlátozása, és visszaadása jellemezte a székely sóbányászatot.

                A legelső közvetett írásos utalással, a sóvidéki só kitermelésére, II. András király a barczasági német lovagrend részére adott kiváltságlevelében találkozunk (1222-ben), melyben megengedte hogy a Maroson és az Olton hat-hat hajót tarthassanak, melyeken lefelé székely sót, s visszafelé egyébb árukat szállítottak. A sóvidéki sóbánya következő említése 1405-ből való, amikor Luxemburgi Zsigmond király megtiltotta a földesuraknak, hogy saját birtokukon sóbányát nyissanak. 1463-ban Mátyás király megerősítette a székelyek szabad sóbányászatát és kereskedési jogát. A sóvidéki só kezdettől fogva a Székely Nemzet közvagyona volt, s így minden székely háztartás ingyen sót kaphatott, de csak 1562-ig, mikor a székelyföldi felkelések leverése után II. János Zsigmond a királyi kamara javára foglaltatta le a parajdi sóbányát. Az erdélyi fejedelmek választási feltételei között szerepelt a székelyek ősi szabadságának tiszteletben tartása és a szabad sójog szavatolása is: Báthori Gábor (1603), Bocskai István (1605), Bethlen Gábor (1613) és I. Rákóczi György (1631). A székelységet megillető ingyen sót a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idejére adták vissza.

                Parajdon a föld alatti bányászat 1762-ben kezdődött, amikor megnyitották a harang („süveg“) alakú József-bányát, Johann Frendl osztrák bányatiszt irányítása alatt. A kitermelt sót (alaksót) bivalybőrbe kötve, négy pár ló húzta a felszínre, de 1765-ben még láttak felszíni fejtést is. Az 1787 –es esztendő a módszeres sóbányászat kezdete, ekkor a parajdi sóbánya átment a bécsi kincstár tulajdonába. Orbán Balázs szerint 1861-ben az egész Székelyföld és Szászföld is parajdi sót használt. 1864-ben megnyitották a trapéz alakú Párhúzamos-bányát, egyidőben a Nándor-bánya kiszélesítésével. 1898-ban megkezdődött az Erzsébet-kutatótáró kihajtása, a sóhát észak-nyugati felében.

                Az erdélyi és máramarosi sóbányák középkori eredetű művelési technikáját az első világháború után (1920) a román államigazgatás újjászervezte. 1945-ben bevezették a robbantásos sófejtést, ennek következtében a nagy hagyománnyal rendelkező magyar sóbányászat végleg történelmi emlékké vált. 1947-1949 között megnyitották a nagy székely lázadó emlékét őrző Dózsa György bányát, de 1954-ig még művelték a Párhúzamos-bányát is. 1972-ben megkezdték egy újabb bányarészleg nyitását, a Sóhát észak-keleti felében, de a minőségi mutatók miatt felhagyták a munkálatokat.

                1978-ban, a régi bányakamrák alatt, új mélységi szinteket képeztek ki az országban egyedülálló (12 m magas, 20 m széles és 200 m hosszú) kamraméretekkel. Később, 1991-ben, megkezdődött a Telegdy-bányarészleg kialakítása a sótelep észak-keleti részén. Itt a kamrák méretei: 16 m széles és 8 m magas, a négyzetes tartópillérek 14 m x 14 m keresztmetszetűek.

                Ami a parajdi sóbánya gyógyítási titkát illeti, itt a klimato- és szpeleoterápia az 1960-as években kezdődött, a régi Dózsa György-bánya bővített kamrarendszerében. A lengyelországi Wieliczka-i eredményekből kiindulva, az akkori bányaigazgató, Telegdy Károly igazgató, és dr. Veres Árpád körorvos a krónikus léguti betegek föld alatti kezelésével próbálkoztak. 1980-tól a +402m-es szinten rendezték be a kezelési és látogatási részleget, a felszíntől számítva 120 m mélységben. A bányabejárattól 1250 m hosszú tárón vezet az autóbusz útja a szpeleo- és klimatoterápiás kezelésre alkalmas sótermekig. A villanyvilágítással és állandó szellőztetéssel ellátott tágas bányakamrákban játszótér, ökomenikus kápolna, büfé, számtalan ülőalkalmatosság és asztalitenisz teszik változatosabbá a napi kötelező négyórai lent tartózkodást. Szakkáder által vezetett gyógytorna, tollaslabdázás, gyermekjátékok kölcsönzése, kis történelmi múzeum, alkalmi fotókiállítás és művészi alkotások sokasága varázsolják otthonosabbá ezt a különleges föld alatti világot. Testi biztonságot az állandó helyszíni orvosi felügyelet, lelki támaszt az 1993-ban, Nepomuki Szent János védelmébe ajánlott, föld alatti ökomenikus kápolna nyújt.  

                A Sóvidék jelentős tájképi szépséggel és több geológiai ritkasággal rendelkezik. Egyik ilyen ritkaság a Sószoros és a Sóhát, melyet 60 hektárnyi területen, geológiai természetvédelmi területté nyilvánították. A Sószoros, tulajdonképpen a Korond-patak áttöréses szurdokvölgye, ahol a patak átvágta a Sóhát és a Gyilkos-oldal közti egykor összefüggő sógerincet és leválasztott egy kisebb dombot (a Kishollót). Egy másik földtani nevezetesség, a korondi Csigadomb (Rakodó-hegy) aragonit sziklája, a Parajdi-medence déli csücskében található, közvetlenül a Korond felé vezető országút mellett. További sóvidéki nevezetességek: a parajdi Rapsonné-vára, a szovátai Medvetó, a korondi Likaskő és a környék számos sós- és borvízforrása.

A parajdi sót már a XV. századtól kezdve „székely só“-nak nevezték, mely nevet adott egy erdélyi tájegységnek, jogot (sójogot), munkát és megélhetést biztosított hosszú századokon át a vidék népének és nem utolsó sorban ízét, lelkét adja a híres székelyföldi és erdélyi ételeknek.

Az óriási parajdi sótelep féltve őrzi utolsó titkát: az időtlenség varázsát. Aki ezt megfejti – ajándékba kapja az örökkévalóságot – talán sóbálvánnyá változik.

                                                                                                                                                               Összeállította: Horváth István